Observatorul National al Migratiei Romanesti

Observatorul Naţional al Migraţiei RomâneştiComplexitatea, structura şi schimbarea permanentă a fenomenului migraţiei româneşti impun necesitatea înfiinţării unui observator naţional al migraţiei care să monitorizeze constant mişcarea cetăţenilor români între statele lumii, urmărind indicatori precum:

1

intenţia de şedere permanentă/ întoarcere în ţara de origine

01

Intenţia de şedere permanentă/ întoarcere în ţara de origine

02

Comportament financiar

2

comportament financiar

3

tipare de economisire

03

Tipare de economisire

04

Studiul remitenţelor

4

studiul remitenţelor

5

tipare identitare

05

Tipare identitare

06

Direcţii ale migraţiei româneşti

6

direcţii ale migraţiei româneşti

7

investiţii în educaţie/afacere/imobil

07

Investiţii în educaţie/afacere/imobil

Observatorul Naţional al Migraţiei Româneşti acţionează în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii publice sau private pentru:

1

a asista la provocările operaţionale tot mai mari de gestionare a migraţiei

2

a investiga impactul migraţiei asupra economiilor şi societăţilor gazdă/de origine

3

a propune direcţii de acţiune în mediul privat şi cel public

În cadrul acestei entităţi se organizează dezbateri tematice şi grupuri de lucru la care participă în mod activ structuri financiare, instituţii bancare şi religioase, având drept obiective:

  1. 1 dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor prin cercetare, dialog, proiectare şi punerea în aplicare a programelor legate de migraţie
  2. 2sprijinirea integrării migranţilor şi familiilor acestora în noul lor mediu de viaţă
  3. 3furnizarea de programe, studii şi expertize sociale privind combaterea efectelor negative ale migraţiei