Misiune

MisiuneFundaţia Lufkin pentru Antreprenoriat şi MigraţiE are următoarele scopuri principale:


 • identificarea, iniţierea, proiectarea, susţinerea şi derularea unor proiecte şi programe de sprijinire a membrilor comunităţilor româneşti de peste hotare;
 • încurajarea unui dialog intercultural între migranţii români şi cetăţenii statelor în care lucrează şi trăiesc aceştia, care să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă şi integrarea migranţilor români în ţările în care lucrează şi trăiesc, în condiţii de egalitate de tratament (conform legislaţiei Uniunii Europene spre exemplu) şi respect reciproc cu cetăţenii acestora;
 • păstrarea legăturilor comunităţilor de migranţi români cu România;
 • reintegrarea migranţilor români în România în cazul în care aceştia se reîntorc;
 • crearea unei imagini favorabile referitoare la migrantul român, din 3 perspective:

  • – a migrantului însuşi – pentru a-şi recunoaşte abilităţile de excepţie;
  • – a străinilor de peste hotare;
  • – a românilor din România.

În acest sens, FLAME va promova principalele calităţi demonstrate de către migrantul român: curaj, iniţiativă, perseverenţă şi integritate. De asemenea, va sprijini nevoi importante ale migranţilor precum: respect, fericire şi o viaţă mai bună pentru copii.
 • încurajarea spiritului antreprenorial al românilor, atât în ţară cât şi în străinătate, prin:

  • – programe educaţionale,
  • – consultanţă,
  • – înlesnirea accesului la capital pentru lansarea de noi companii,
  • – sprijinirea modificării cadrului fiscal şi legal existent în sensul simplificării acestuia, şi în vederea eliminării obstacolelor birocratice şi fiscale care îngreunează pornirea unei noi companii;

 • desfăşurarea de activităţi de cercetare, educaţionale, de informare şi de promovare a intereselor membrilor comunităţilor româneşti de peste hotare şi dezvoltarea colaborării dintre aceste comunităţi şi reprezentanţii autorităţilor din străinătate.